Rodzaj użytego sprzętu

Tatuaż można usunąć za pomocą wielu różnych systemów laserowych.
Do najnowszych standardów należy stosowanie lasera Nd:Yag
z tzw. Q-switchem. Laser ten cechuje się bardzo krótkim czasem  trwania impulsu liczonym w ns (nanosekunda 10-9 s)   i o bardzo wielkiej energii – rzędu kilku MW (milionów watów).
Laser generuje dwie długości fali świetlnej, (532 lub 1064 nm)  dobieranej w czasie zabiegu w zależności od koloru usuwanego tatuażu.